Bandırma Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Can Ata Tan, Orta Vadeli Program’da dijital teknolojilerin önemini vurguladı

Bandırma Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Can Ata Tan, ekonomide 3 yıllık yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program’a ilişkin, “Sanayide, tarımda teknolojik gelişmelere odaklanılırken, yapay zeka, otonom sistemler, bulut bilişim ve büyük veri analitiği gibi dijital teknolojilerin yaygınlaşması ve bu yatırımların teşvik edilecek olmasını çok önemsiyoruz.” ifadesini kullandı.

Tan, yazılı açıklamasında, 7 öncelikli yapısal alan olarak belirlenen ve büyüme ve ticaret, beşeri sermaye ve istihdam, fiyat istikrarı ve finansal istikrar, kamu maliyesi, afet yönetimi, yeşil ve dijital dönüşüm, iş ve yatırım ortamı başlıklarında açıklanan programın, üretimdeki rekabetçiliği artıracak çalışmaları hedeflediğini belirtti.

Programın detaylarına değinen Tan, şöyle devam etti:

“Orta Vadeli Program’da, özellikle tarımsal üretimde verimliliğin artırılması için planlamanın önemi, katma değerli ürünlerin desteklenmesi, lojistik maliyetlerini azaltmanın gereği, kent çeperlerindeki tarımın geliştirilmesinin genç nüfusun sektöre katkısına etkisi, jeotermal enerji ve sera organize tarım bölgeleri, ileri teknoloji kullanımının yer almasını sorunların doğru tespit edildiğini görmek, tarımsal üretimimizin yükseltilmesi için önemli adımlar barındırmaktadır. Tarım arazilerinin korunması, amacı dışında kullanımının önüne geçilmesi ve etkin kullanımı için zorlayıcı ve özendirici düzenlemeler hayata geçirilerek ekilebilir ve sulanabilir alanlar artırılacaktır. Ürün ve tarım parseli bazında asgari ve azami üretim alanları belirlenecek, çiftçi başvurularının, üretim izinlerinin ve ekim kontrolünün çerçevesi ortaya konulacak. Gıda fiyatlarında istikrarı ve gıda arz güvenliğini sağlamayı teminen arazinin verim kabiliyeti ile yağış ve sulama imkanları da gözetilerek, stratejik tarım ürünlerinde hedef yeterlilik oranları belirlenecek ve üretim planlaması yapılacak.Yaş meyve sebze ürünlerinin arz sürekliliğinin sağlanması amacıyla jeotermal enerji kaynaklarının bulunduğu uygun alanlarda Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) kurulmasına yönelik yatırımlar hızlandırılacak, yeni sera kurulumu ile sera yenileme yatırımları desteklenecek. Lojistik maliyetlerinin azaltılarak tüketicilerin tarım ürünlerine uygun fiyatla ulaşabilmelerini temin etmek üzere önemli tüketim merkezi olan kentlerin çeperlerinde kent tarımı desteklenerek tarım sektöründe genç nüfusun istihdam edilmesi sağlanacak.”

Son dönemde yaşanan aşırı yağışlar, kuraklık, yangın gibi doğal afetlerin Türkiye’nin iklim değişikliklerinden en çok etkilenen ülkeler arasındaki yer alacağını gösterdiğini vurgulayan Tan, Orta Vadeli Program’da yeşil dönüşüm için belirlenen politika ve tedbirlerin kapsamlı, geniş ve iyi planlanmış bir program olduğunu ifade etti.

Can Ata Tan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“İş ve yatırım ortamında bürokratik ve hukuki öngörülebilirliğin güçlendirilerek ekonominin daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulması, istihdamın, ihracatın ve üretimin artırılması temel amaçtır. Bu çerçevede, program döneminde şirket kurma ve tasfiye süreçlerinin iyileştirilmesi, bürokrasinin azaltılması, işlemlerin hızlandırılması ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi ile hukuki ve mali süreçlerin iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler yapılmasına öncelik verilecektir. ‘Büyüme ve Ticaret’ başlığında sanayide yerli üretim ve ürün bazlı teknolojik dönüşüm, lojistik altyapının güçlendirilmesi, sanayi alanlarının genişletilmesi, planlı tarımsal üretim, ticari anlaşmalarda derinleşme, hizmet ihracatının desteklenmesi konuları son derece önemli. Burada yapılacak nokta atışı hamlelerin ihracat süreçlerimizi kolaylaştıracağına inanıyorum. Gelişmiş dünya ülkeleri 21. yüzyılda üretimlerinde teknoloji odaklı büyük bir dönüşüm yaşamıştır. Ülkemizde teknoloji çağının gerekliliklerini yerine getirebilmek adına dijital dönüşüm konusunda büyük adımlar atmalıdır. Sanayide, tarımda teknolojik gelişmelere odaklanılırken, yapay zeka, otonom sistemler, bulut bilişim ve büyük veri analitiği gibi dijital teknolojilerin yaygınlaşması ve bu yatırımların teşvik edilecek olmasını çok önemsiyoruz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx